Zavarovanje drugih živali

Posebno skrb in veterinarsko pomoč v primeru bolezni ali nezgode zahtevajo tudi živali, kot so ovce, koze, govedo, prašiči, divjad in preostale domače živali. To lahko za njihovega lastnika predstavlja nepredvidljive finančne stroške. S primernim zavarovanjem boste poskrbeli za kakovostno zdravljenje svojih živali.

Želim nasvet

Kaj krije zavarovanje?

Osnovno zavarovanje

Osnovno zavarovanje krije:

  • nastale ob poginu živali zaradi bolezni ali nezgode,
  • zakola v sili, če živali preti neposredna nevarnost pogina zaradi bolezni ali nezgode,
  • zakola iz ekonomskih razlogov, če postane žival zaradi bolezni ali nezgode neuporabna za pridobitno dejavnost in ni upanja, da bi z zdravljenjem ozdravela.

Dodatno zavarovanje

Dodatno zavarovanje pri govedu, prašičih in drobnici krije stroške zdravljenja v Sloveniji, pri plemenskem govedu pa je mogoče skleniti zavarovanje tudi za izgubo teleta pri skotitvi.

Popusti in posebnosti

Popusti 
Pri zavarovanju ponujamo popuste na trajanje zavarovanja in takojšnje plačilo premije. Če imate pri Generali-ju sklenjena tudi druga zavarovanja, vas čaka še paketni ali Generali ZAME popust. 

Posebnosti
Poseben popust ponujamo za večje skupine zavarovancev, kot so društva in združenja, če imajo z Generali-jem sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju.

Pogosta vprašanja

Takoj morate poklicati pristojnega doktorja veterinarske medicine ali drugo uradno osebo, kot je policist ali inšpektor, če to zahtevajo okoliščine. Veterinar bo napisal veterinarsko poročilo in odredil patoanatomsko sekcijo poginule živali.

Zavarovalnico morate o nastanku škodnega dogodka obvestiti najkasneje v treh dneh od dneva, ko izveste zanj.

V primeru ekonomskega zakola živali pokličite pristojnega doktorja veterinarske medicine, ki bo podal predlog za ekonomski zakol. Predlog morate dostavite zavarovalnici, na podlagi odobritve ekonomskega zakola s strani zavarovalnice pa morate zagotoviti zakol v treh dneh od dneva, ko ste izvedeli za pozitiven odgovor.

Pri vsaki veterinarski storitvi boste morali sami kriti del stroškov zdravljenja glede na soudeležbo, dogovorjeno ob sklenitvi zavarovanja.

O bolezni ali nezgodi zavarovane živali je treba čim prej obvestiti veterinarja in ravnati po njegovih navodilih, da bi tako preprečili nadaljnji razvoj bolezni oziroma žival strokovno oskrbeli. O nastanku škodnega dogodka je treba zavarovalnico obvestiti takoj oziroma najkasneje tri dni po tem, ko izveste zanj. Če je veterinarsko storitev opravila veterinarska ustanova, ki ima z zavarovalnico sklenjeno pogodbo, zavarovalnica povrne del stroškov zdravljenja neposredno veterinarski ustanovi, v nasprotnem primeru pošljete zahtevek za povračilo stroškov zdravljenja neposredno na Generali. Enako velja za stroške zdravljenja v tujini.

Obrazci za prijavo škode

Kako lahko sklenete zavarovanje?

Zavarovanje lahko sklenete:

Naročite pogovor z zastopnikom