Zavarovanje razstavljenega blaga v času sejmov

Kaj krije zavarovanje?

Zavarovanje krije umetniške predmete (slike, fotografije, kipe …) in morebitne druge stvari v času razstave in prevoza na razstavo ter z nje.  Zavarovanje krije uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi temeljnih nevarnosti, kot so: požar, potres, vlom, prometna nesreča … in poškodb, ki jih povzročijo obiskovalci razstave.

 

Prednosti

Gre za unikatno zavarovanje, pri katerem je z eno zavarovalno polico zavarovana nevarnost poškodbe razstavnega eksponata med prevozom iz domače galerije na razstavo v gostujočo galerijo, v času razstave in za čas prevoza nazaj v domačo galerijo.

 

Posvetujte se z zastopnikom