Zavarovanje tovora v cestnem prometu

Kaj krije zavarovanje?

Zavarovanje krije škodo na blagu podjetnika, to je lastno blago iz osnovne dejavnosti, ki ga prevaža z lastnimi prevoznimi sredstvi.

Blago med prevozom zavarujemo za osnovne nevarnosti, ki bi lahko nastale kot posledica:

  • višje sile, elementarne nesreče, požara, eksplozije,
  • prometne nesreče prevoznega sredstva,
  • dokazane vlomne tatvine,
  • nakladanja in razkladanja (širše kritje).

 

Prednosti

Zavarovanje sklenete za celo leto in za neomejeno število voženj. Z doplačilom lahko razširite kritje na območje EU. Zavarovanje prilagodimo vašim potrebam.

 

Posvetujte se z zastopnikom

Ugodnosti

V vsakem trenutku vam bo stal ob strani strokovnjak za tovrstna zavarovanja. Zavarovanje lahko sklenete z eno polico.

Nudimo vam tudi:

  • Paketni ali Generali ZAME popust
  • Popust na trajanje zavarovanja
  • Popust na takojšnje plačilo letne premije