Aktualno

Zavarovalnice, ki izvajamo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, bomo prispevale 20 milijonov evrov za skrajšanje nedopustno dolgih čakalnih dob


27.09.2021

​Minister za zdravje je 23. julija 2021 sprejel Sklep o Nacionalnem razpisu za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev. Zaradi epidemije COVID-19 je bil namreč zmanjšan obseg opravljenih nenujnih zdravstvenih storitev v mreži javne zdravstvene službe, kar je še podaljšalo nekatere čakalne dobe. Sredstva, zbrana s premijami dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (DZZ), ki so se zaradi epidemije porabila v manjšem obsegu, bomo zavarovalnice skladno s pogoji razpisa namenile zavarovancem za izboljšanje dostopa do zdravstvenih storitev.

Na ta način bomo zavarovalnice svojim zavarovancem, ki čakajo na zdravstveno obravnavo nedopustno dolgo oz. najdlje, omogočile hitrejši dostop do zdravstvene storitve. Zavarovalnica Generali ima na svojem seznamu 3.284 zavarovancev, ki bodo v okviru razpisa lahko koristili kar 3.451 zdravstvenih storitev. Svoje zavarovance, s seznama nedopustno čakajočih, bomo obvestili prek telefona in se dogovorili za terimne pregledov.Namen Nacionalnega razpisa je, da se razlika med ocenjenimi in dejanskimi izdatki za doplačila v obdobju razglašene epidemije nameni za izboljšanje dostopa do zdravstvenih storitev. Skupno število oseb na čakalnih seznamih izbranih vrst zdravstvenih storitev, ki čakajo najdlje, je 20.578. Okvirna vrednost Nacionalnega razpisa je 20 milijonov evrov.

Zavarovalnica bo zdravstvene storitve svojim DZZ zavarovancem plačala v celoti in bo plačnik 28 izbranih vrst zdravstvenih storitev, ki se bodo izvajale od oktobra 2021 do konca leta 2022. Zdravstvene storitve so bile izbrane na podlagi naslednjih kriterijev:
- nedopustna čakalna doba,
- vpliv čakalne dobe na poslabšanje zdravstvenega stanja pacienta in
- vpliv čakalne dobe na trajanje delavčeve odsotnosti z dela zaradi zdravstvenih razlogov.

Storitve bo torej v celoti krila zavarovalnica, pri kateri je imel zavarovanec veljavno DZZ na dan objave razpisa, tj. na 23. 7. 2021. Če pacient z navedenega seznama nima DZZ pri nobeni zavarovalnici, ga bo poklical klicni center Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), storitev pa bo v celoti krita iz državnega proračuna. Pogoj za koriščenje zdravstvene storitve je, da ima pacient urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, prvi pa bodo na vrsti tisti, ki čakajo najdlje.

Javna zdravstvena mreža ima prednost pri delitvi sredstev

Ministrstvo za zdravje je na svoji spletni strani 1. septembra 2021 objavilo Sklep o izbiri izvajalcev in prilogo, ki vključuje podatke o vrsti in obsegu dodeljenih vrst zdravstvenih storitev posameznim izvajalcem. Izvajalci bodo podpisali tudi pogodbo.

Na razpis so se lahko prijavili vsi izvajalci, ki imajo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Prednost so imeli izvajalci v javni zdravstveni mreži. Ko bodo njihove kapacitete zapolnjene, so na vrsti koncesionarji in nato še ostali, ki izpolnjujejo ustrezne pogoje.