ZAPOSLITEV

Oglejte si ponudbo prostih delovnih mest. Smo del ene največjih mednarodnih zavarovalniških skupin na svetu
in z delom puščamo svoj globalni odtis.
Naša osnovna skrb je zaščita in pozitiven vpliv na življenja ljudi ter skupnosti.

Prosta delovna mesta

IŠČEŠ PRILOŽNOST? Prijavi se v našo bazo iskalcev zaposlitev.

Lokacija: Ljubljana, Koper ali poslovalnice po Sloveniji – odvisno od delovnega mesta
Rok za prijavo: 31.12.2024

Strokovni sodelavec za prodajo zavarovanj malim in srednjim podjetjem

Lokacija: Koper, Postojna ali Nova Gorica
Rok za prijavo: 28.07.2024

Referent za škode

Lokacija: Kranj
Rok za prijavo: 26.07.2024

Kdo smo

Prevzemamo odgovornost za uspeh. Spodbujamo inovativnost. Negujemo osebni pristop. Poenostavljamo kompleksnost.

Skrbni in prilagodljivi

Naša vizija je postati Vseživljenjski partner svojim strankam, kot tudi sodelavcem. Zaposlenim ponujamo številne možnosti za zdrav življenjski slog in varno prihodnost. Poleg palete kolektivnih zavarovanj za zaposlene, nudimo ugodnosti tudi za njihove družinske člane. Športni duh negujemo z organizacijo športnih tekmovanj in vsakodnevnih aktivnih odmorov.

Poleg fleksibilnega delovnega časa omogočamo tudi delo na hibriden način, kar pomeni kombinacijo dela na daljavo in dela iz pisarne. Hibridni način narekuje moderno delovno okolje in pripomore k ohranjanju ravnotežja med zasebnimi in poslovnimi obveznostmi. Izkušnjo zaposlenih nadgrajujemo tudi s številnimi ukrepi certifikata Družbeno odgovoren delodajalec.

Navdušeni nad prihodnostjo

Kot zavarovalnica imamo nalogo razmišljati o prihodnosti in negotovostih, ki jih prinaša. Tak pristop negujemo do vseh naših strank, zaposlenim pa s posebno skrbnostjo pomagamo načrtovati njihovo prihodnost. Karierna poslanstva oblikujemo znotraj Generali Akademije Slovenija, kjer vsi zaposleni razvijajo svoje veščine in znanja. Izobraževanjem vsak zaposleni v letu nameni več kot 50 ur.

Skozi interaktivne delavnice, ustvarjalna srečanja in praktične vaje preskušamo nove tehnike in razvijamo veščine, ki jih v prihodnosti potrebujemo. V zavarovalnici živi moderen način dela, poln projektnega dela, mednarodnega sodelovanja, priložnosti za kreativnost in inoviranje.

Ustvarjeni za izzive

Gradimo priložnosti, kjer lahko vsak zaposleni naredi korak naprej v svojem razvoju. Mlade zaposlene, kadre z visokim potencialom in posameznike z visokimi kariernimi cilji spodbujamo k razvoju veščin skozi usposabljanja, projektno delo, aktivno mentorstvo ter programe za vodje in razvoj potencialov. Prednost zaposlitve pri nas so programi mednarodne mobilnosti, s katerimi podpiramo možnost nadaljevanja kariere ali izmenjave v družbah Skupine Generali.

Različni profili strokovnjakov, od razvijalcev produktov, prodajnikov, finančnikov, matematikov, ekonomistov, razvijalcev informacijskih sistemov, strokovnjakov za marketing, skrbnikov izkušnje uporabnikov in podpornih služb sodelujejo pri oblikovanju varnejše in bolj trajnostne prihodnosti naših strank.

Družbeno odgovoren delodajalec

Že od leta 2021 smo ponosni nosilci certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. Z različnimi ukrepi uspešno skrbimo za dobro počutje naših zaposlenih in hkrati spodbujamo ravnotežje med zasebnim in poklicnim življenjem. Zavezani smo k zagotavljanju varnosti in zdravja na delovnem mestu, spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja in uveljavljanju etičnega vodenja ter boja proti diskriminaciji na delovnem mestu. Naša predanost družbeni odgovornosti ne predstavlja le niza ukrepov, temveč je osrednji del naše organizacijske kulture. Z nenehnim dvigovanjem ravni pozitivne organizacijske klime in delovne kulture ustvarjamo privlačno okolje, ki spodbuja produktivnost in sodelovanje.

Leta 2023 smo dosegli še en velik mejnik – prejeli smo napredni certifikat N1 za Družbeno odgovornega delodajalca. Zunanja revizija je pod drobnogled vzela naše delovanje in poudarila našo poslovno odličnost, trajnostno naravnanost ter družbeno odgovorno usmerjenost. Še posebej smo ponosni, da smo certifikat prejeli leto dni prej, kot je bilo pričakovano, in s tem potrdili našo zavezanost k trajnostnemu razvoju ter odgovornemu ravnanju. Skupaj gradimo in negujemo okolje, v katerem podpiramo vsakega zaposlenega, da razvija svoja strokovna znanja in različne kompetence, pri tem pa se počuti cenjenega in varnega.

Naši sodelavci o svojem delovnem okolju pravijo, da:

 • nudi občutek varnosti znotraj finančno stabilnega podjetja z močno blagovno znamko,
 • s hibridnim načinom dela, oziroma s kombinacijo dela iz pisarne in dela od doma, omogoča učinkovito usklajevanje dela in zasebnega življenja,
 • na vsakem koraku skrbi za zaposlene skozi celostni program certifikata Družbeno odgovoren delodajalec (prej Družini prijazno podjetje),
 • dobri odnosi med sodelavci in vodji ustvarjajo okolje, kjer je vsakodnevno delo prijetno,
 • sodelovanje z različnimi profili strokovnjakov ustvarja razvojne priložnosti,
 • ustvarja varnejšo prihodnost zaposlenih, saj delodajalec krije pokojninsko, nezgodno in specialistično zavarovanje, družinskim članom pa omogoča posebne ugodnosti pri sklenitvi,
 • je pozitivno naravnano, polno priložnosti za rast in dosežke,
 • omogoča razvoj poslovnih, digitalnih in mehkih veščin skozi široko paleto izobraževanj, ki jim vsak zaposleni letno nameni vsaj en teden delovnega časa,
 • nam vpetost v mednarodno okolje omogoča biti v koraku s časom, sodobnimi trendi ter tehnologijo,
 • povezuje sodelavce skozi teambuildinge ter športne, prostovoljske in druge družabne dogodke.

Kakšen je naš postopek izbora kandidatov?

 • Po oddaji prijave na delovno mesto bodo vaš življenjepis skrbno pregledali strokovnjaki za razvoj kadrov.
 • Kandidate, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in v katerih prepoznamo ustreznost za iskani profil, povabimo na uvodno srečanje, ki je namenjeno spoznavanju in izmenjavi informacij.
 • Izbrani kandidati izpolnijo osebnostne vprašalnike in praktično nalogo, kar nam pomaga pri oblikovanju razvojnih priložnosti, kandidati pa dobijo še boljši vpogled v vsebino dela.
 • Ožji izbor kandidatov povabimo na poglobljen razgovor z deležniki, s katerimi bodo največ sodelovali.
 • Izbrani kandidat prejme ponudbo za zaposlitev, vsi neuspešni kandidati pa prejmejo telefonski klic ali elektronsko sporočilo o izidu.

Prijavi se v bazo iskalcev