Aktualno

Podaljšanje razširitve kritja za stranke življenjskih zavarovanj Generalija v času koronavirusa


01.07.2020

Stojimo vam ob strani tudi v času izrednih razmer.Vsem našim strankam, ki imajo sklenjeno življenjsko zavarovanje z dobo trajanja več kot 5 let brezplačno razširjamo dve kritji na polici, in sicer:

  • v primeru hospitalizacije zaradi okužbe z virusom  COVID-19 prejme zavarovana oseba za vsak dan hospitalizacije 15 EUR nadomestila, vendar največ za 100 dni.
  • v primeru smrti zavarovane osebe kot posledica okužbe z virusom  COVID-19 se izplača dvojna dogovorjena zavarovalna vsota ali dvojna vrednost premoženja, če je ta višja od zavarovalne vsote, vendar dodatno izplačilo lahko znaša največ 25.000 EUR.

Npr: Če je na polici dogovorjena zavarovalna vsota za primer smrti v višini 30.000 EUR, bo izplačilo znašalo 55.000 EUR  (30.000 EUR + 25.000 EUR)

Razširitev kritja za posamezno zavarovano osebo, ne glede na število sklenjenih življenjskih zavarovanj pri zavarovalnici Generali  in ne glede na število zavarovalnih primerov, lahko znaša največ do 1.500 EUR za primer hospitalizacije in največ 25.000 EUR za primer smrti.

Kateri so pogoji za veljavnost razširjenega kritja?

Razširjeno kritje velja le za police, pri katerih stranke premije redno plačujejo.

Na vse police, ki izpolnjujejo pogoje, kot tudi na vse nove police, ki bodo sklenjene do vključno 15. 7. 2020, je to razširjeno kritje avtomatično dodano in se ne bo posebej vpisalo na ponudbe/police.

Za koga razširjeno kritje ne velja?

Razširjeno kritje ne velja za zavarovane osebe po obstoječih zavarovanjih, ki so bile na dan 27. 3. 2020 že okužene z virusom COVID-19 oziroma za nove stranke življenjskih zavarovanj, ki so na dan sklenitve novega življenjskega zavarovanja že okužene z virusom COVID-19.

Kdaj prične veljati razširitev kritja in do kdaj traja?

Razširitev kritja velja vse do 30. septembra 2020, pod pogojem, da je premija življenjskega zavarovanja redno plačana.