Aktualno

PODALJŠALI SMO VELJAVNOST SKLADA »GENERALI SKRBI ZA IZPOSTAVLJENE POKLICNE SKUPINE V PRIMERU OBOLENJA COVID-19


16.11.2020

V zavarovalnici Generali smo zaradi epidemije že marca ustanovili poseben sklad za zdravstvene delavce, zaposlene v domovih za starejše in profesionalno zaposlene v Civilni zaščiti, ki od izbruha novega koronavirusa delajo v izrednih okoliščinah.V prvem valu epidemije (12. marca 2020) smo v zavarovalnici Generali ustanovili sklad za izpostavljene poklicne skupine, iz katerega jim brezplačno zagotavljamo finančno pomoč, če zbolijo za boleznijo covid-19 in se zaradi nje zdravijo v bolnišnici.

Veljavnost in pomoč iz sklada smo zaradi razmaha novih okužb s koronavirusom podaljšali do vključno 31. decembra 2020.

Vsem izpostavljenim kategorijam delavcev bomo iz sklada namenili neposredno finančno pomoč v primeru obolenja s covid-19, če se bodo zdravili v bolnišnici, v primeru smrti zaradi bolezni covid-19 pa bodo njihovi svojci prejeli posmrtnino.

Za pridobitev pomoči ni potrebna sklenitev kakršnega koli zavarovanja, zadostuje le uveljavljanje pravice do pomoči.

Kategorije delavcev, upravičenih do pomoči, so še podrobneje opredeljene v pravilih sklada. Čas veljavnosti sklada za vse izpostavljene delavce smo podaljšali do vključno 31. decembra 2020.

Dodatne informacije v pravilih sklada >>