Aktualno

Obvestilo o rednih sejah pokojninskih odborov


29.06.2020

Junija 2020 sta se na rednih sejah sestala odbor Krovnega pokojninskega sklada LEON 2 in odbor skupine kritnih skladov Pokojninsko varčevanje AS.

Dne 9. junija 2020 je potekala peta redna seja odbora skupine kritnih skladov Pokojninskega varčevanja AS.

Prisotni so bili člani odbora, predstavniki zavarovalnice GENERALI in predstavniki Generali Investments d.o.o.

Predstavniki Generali Investments so poročali o tem, kako so leta 2019 upravljali naložbe kritnih skladov. Predstavniki strokovnih služb zavarovalnice pa so celostno predstavili poslovanje kritnih skladov in člane odbora seznanili tudi z:
 

  • Letnim poročilom Kritnega sklada z zajamčenim donosom po PN-A01 za leto 2019

in

  • Letnim poročilom Skupine kritnih skladov Pokojninskega varčevanja AS za leto 2019.


Člani odbora so soglasno dali pozitivno mnenje o obeh letnih poročilih.

Predstavniki strokovnih služb zavarovalnice so člane odbora seznanili tudi z načrti za prihodnje, aktualnimi zadevami na področju pokojninskega zavarovanja in zakonskimi spremembami, s katerimi mora zavarovalnica uskladiti pokojninske načrte ter pravila upravljanja kritnih skladov.

Dne 17. junija 2020 pa je potekala peta redna seja odbora Krovnega pokojninskega sklada LEON 2. Prisotni so bili člani odbora in predstavniki upravljavca, to je zavarovalnica GENERALI d.d.

Predstavniki strokovne službe zavarovalnice so člane odbora seznanili z naslednjimi poročili:
 

  • Poročilom upravljavca o uspešnosti poslovanja glede na doseženo donosnost in glede na doseženo donosnost v primerjavi z drugimi izvajalci za leto 2019;
  • Poročilom upravljavca o tveganjih, ki so jim bili podskladi LEON 2 izpostavljeni v letu 2019;
  • Poročilom o pritožbah v zvezi z delovanjem LEON 2;
  • Poročilom o poročanju članom LEON 2;
  • revidiranim Letnim poročilom LEON 2 in poročilom revizorja;
  • tekočim poslovanjem na podlagi Poročila za odbor KPS LEON 2 na dan 31. 5. 2020.


Tudi člani odbora Krovnega pokojninskega sklada LEON 2 so soglasno dali pozitivno mnenje o zgoraj navedenih poročilih.

Predstavniki strokovnih služb so tudi člane odbora KPS LEON 2 seznanili z načrti za prihodnje, aktualnimi zadevami na področju pokojninskega zavarovanja in zakonskimi spremembami, s katerimi mora zavarovalnica uskladiti pokojninske načrte ter pravila upravljanja LEON 2.