UPRAVA ZAVAROVALNICE

VANJA HROVAT, PREDSEDNICA UPRAVE

Vanja Hrovat, rojena leta 1967, je diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Svojo poslovno pot v zavarovalništvu je začela leta 1989 na področju premoženjskih in nezgodnih zavarovanj. V zavarovalnici Generali se je zaposlila leta 1997, najprej kot svetovalka za premoženjska zavarovanja, pozneje kot vodja škod in pozavarovanja. Letu 2006 je prevzela tudi vodenje oddelka zavarovalne tehnike neživljenjskih zavarovanj. Od oktobra 2008 je bila kot članica uprave zadolžena za področje zavarovalne tehnike neživljenjskih zavarovanj, področje škod in področje pozavarovanja. Maja 2014 je bila imenovana za predsednico uprave.

MITJA FERI, ČLAN UPRAVE

Mitja Feri, rojen leta 1972, je diplomiral iz aktuarskih in statističnih ved v Trstu. Leta 1998 se je zaposlil na sedežu Skupine Generali v Italiji kot aktuar. Med letoma 2006 in 2009 je delal za zavarovalnico La Caja Argentina (Skupina Generali) v oddelku avtomobilskih zavarovanj in kot svetovalec za latinsko-ameriške zavarovalnice Skupine Generali. Od leta 2009 je na sedežu Skupine Generali sodeloval pri razvoju notranjega modela solventnosti Skupine. Leta 2013 je postal svetovalec uprave v zavarovalnici Generali zavarovalnica d. d. v Ljubljani, avgusta 2015 pa direktor sektorja za upravljanje s tveganji. Ob koncu junija 2016 je bil imenovan za člana uprave in pokriva področje zavarovalnih tehnik, ki zajema razvoj avtomobilskih, premoženjskih in osebnih zavarovanj.

KATARINA GUZEJ, ČLANICA UPRAVE

Katarina Guzej, rojena leta 1977, je diplomirala in leta 2008 doktorirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Med študijem se je izobraževala tudi v tujini (Kelly School of Busines, Bloomington, USA), s številkami pa se ukvarja že skoraj dve desetletji, ko je z delom začela na področju revizorstva. V zavarovalništvo je vstopila leta 2003 in 10 let vodila oddelek kontrolinga na Generaliju, leta 2013 pa postala direktorica finančnega sektorja. Avgusta 2019 je prevzela funkcijo izvršne direktorice za finance in računovodstvo na zavarovalnici Adriatic Slovenica. Marca 2020 je nastopila funkcijo članice uprave Generali zavarovalnice.

NADZORNI SVET

Gregor Pilgram, predsednik nadzornega sveta

Carlo Schiavetto, namestnik predsednika nadzornega sveta

Miroslav Singer, član nadzornega sveta

Suzana Meglič, članica nadzornega sveta, predstavnica zaposlenih

Matjaž Pavlin, član nadzornega sveta, predstavnik zaposlenih