Vizija, poslanstvo in vrednote

Naša vizija, poslanstvo, vrednote in Kodeks ravnanja določajo osnovna pravila vsem, ki delujejo v imenu Skupine Generali.

 

Naša vizija

Naš namen je aktivno zavarovati in izboljšati življenje ljudi.
Our purpose is to actively protect and enhance people’s lives.

  • Aktivno (Actively) Z razvojem ustreznih zavarovanj si prizadevamo za boljše življenje ljudi.
  • Zavarovati (Protect):  Poudarjamo bistvo zavarovanja - upravljanje in zmanjševanje tveganj za posameznike in podjetja.
  • Izboljšati (Enhance): Generali zavarovalnica je zavezana k ustvarjanju višje vrednosti.
  • Ljudje (People): Skrbimo za prihodnost in življenje svojih strank in zaposlenih.
  • Življenja (Lives): Vplivamo na kakovost življenja ljudi, saj so blaginja, varnost, svetovanje in storitve ključni za dolgoročno izboljšanje izbranega načina življenja.

 

Naše poslanstvo

Ljudem omogočiti oblikovanje varnejše in bolj trajnostne prihodnosti, tako da poskrbimo za njihova življenja in sanje.
Our purpose, “enable people to shape a safer and more sustainable future by caring for their lives and dreams”, is the reason why we exist, and it inspires and motivates us.

  • Prva izbira (First choice): Spontan, naraven odziv, ki priznava najboljšo ponudbo na trgu, temelječo na jasnih prednostih in koristih.
  • Posredovanje (Delivering): Zavzemamo se za visoko učinkovitost in tako zagotavljamo uspeh.
  • Ustrezno (Relevant): Predvidevanje, izpolnjevanje in spoštovanje dejanske potrebe ali priložnosti, ki je prilagojena lokalnim, osebnim potrebam in navadam.
  • Dostopno (Accessible): Ponudba, ki je preprosta, dosegljiva, razumljiva, uporabna in vedno na voljo po konkurenčnih cenah.
  • Zavarovalniške rešitve (Insurance Solutions): Ponuditi želimo celovite zavarovalne rešitve, ki vključuje varnost, svetovanje in storitve.

 

Naše vrednote

Držimo se dogovorov
Deliver on the promise

S svojimi zaposlenimi, strankami in deležniki sklepamo dolgoročne vezi medsebojnega zaupanja. Pri delu stremimo k izboljšanju življenja svojih strank.
Z disciplino in integriteto se zavezujemo k izpolnitvi svojih obljub in si prizadevamo za dolgotrajne odnose.

Spoštujemo sodelavce
Value our people

Cenimo svoje zaposlene, spodbujamo raznolikost in vlagamo v nenehno rast in učenje, tako da ustvarjamo pregledno, povezano in dostopno delovno okolje. Razvoj naših zaposlenih zagotavlja dolgoročno prihodnost družbe.

Podpiramo širšo skupnost
Live the community

Ponosni smo, da smo del globalne skupine z močnimi, trajnostnimi in dolgoročnimi povezavami na vseh trgih, kjer poslujemo. Na vsakem trgu se počutimo kot doma.

Odprti smo za drugačne poglede in nove rešitve
Be open

Smo radovedni, dostopni, proaktivni in dinamični ljudje, z odprto in raznoliko miselnostjo. Na svet želimo gledati iz različnih perspektiv.

 

Naš kodeks ravnanja

Kodeks ravnanja Skupine Generali je naše vodilo, da sledimo pravi stvari. Naš Kodeks določa etična pričakovanja vsakogar, ki dela za ali v imenu Skupine Generali po vsem svetu.

S skupnimi vrednotami in jasnimi etičnimi pravili, ki jih določa Kodeks, lažje dosledno sprejemamo odločitve. Zato na naših delovnih mestih veljajo odkritost, odprtost in iskrenost. V primeru etične dileme, so zaposlenim v pomoč naše vrednote in Kodeks ravnanja.

Od vodij pričakujemo, da delujejo po načelih Kodeksa in spodbujajo sodelavce, ki jih vodijo, k postavljanju vprašanj o tem, ali sta neko ravnanje in poslovni predlog skladna z vrednotami in načeli našega Kodeksa. S programi spletnega usposabljanja, usposabljanji, ki jih vodi inštruktor in skupaj s programom celovitega komuniciranja je vsem zaposlenim omogočeno, da so seznanjeni s pomembnostjo kodeksa in s svojo odgovornostjo, da spregovorijo, kadar se pojavijo nejasnosti.

Zaposlene spodbujamo, da spregovorijo o pomislekih in prosijo za pojasnila o Kodeksu. V vseh državah, kjer smo prisotni, lahko zaposleni poročajo o svojih težavah prek kanalov poročanja na lokalni ravni in na ravni skupine.

Zaupnost je zagotovljena, do kakršne koli oblike maščevanja imamo ničelno toleranco.

Kodeks ravnanja