Aktualno

Sprememba dodatnega pokojninskega zavarovanja Pokojninsko varčevanje AS


17.06.2021

Spremenili smo dodatno pokojninsko zavarovanje Pokojninsko varčevanje AS. Spremembe so v večjem delu povezane z uskladitvijo s spremenjeno zakonodajo, dodatno pa zavarovancem prinašajo večjo preglednost.Kdaj pričnejo veljati spremembe pokojninske dokumentacije?

1.    februarja 2021 sta začela veljati spremenjena:
Pokojninski načrt Pokojninsko varčevanje AS – kolektivno in
Pokojninsko varčevanje AS – individualno.

1. julija 2021 začnejo veljati spremenjena:
Pravila o upravljanju skupine kritnih skladov Pokojninsko varčevanje AS,
Pravila upravljanja kritnega sklada z zajamčenim donosom po PN-A01,
Izjava o naložbeni politiki za kritne sklade Pokojninsko varčevanje AS Drzni do 50,
Izjava o naložbeni politiki za kritne sklade Pokojninsko varčevanje AS Umirjeni med 50 in 60,
Izjava o naložbeni politiki za kritne sklade Pokojninsko varčevanje AS Zajamčeni od 60 let,
Izjava o naložbeni politiki za kritni sklad z zajamčenim donosom po PN-0A1.


Zakaj smo opravili spremembe pokojninske dokumentacije Pokojninsko varčevanje AS?

Spremembe smo opravili zaradi:

 • uskladitve pokojninske dokumentacije s spremembami in dopolnitvami Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G),
 • zagotavljanja višje zaščite zavarovancev v pokojninskih skladih in preglednejšega obveščanja zavarovancev,
 • informiranja zavarovancev glede njihovih pravic, stroškov v času varčevanja in donosnosti skladov,
 • uskladitve naložbene politike, predvsem pri upoštevanju okoljskih in socialnih dejavnikov ter trajnostnih elementov upravljanja družb.

Katere spremembe, poleg redakcijskih, smo opravili v pokojninski dokumentaciji?

Spremembe Pokojninskih načrtov Pokojninsko varčevanje AS – kolektivno in Pokojninsko varčevanje AS - individualno se nanašajo na:

 • preprosto vključitev mikro družb prek sklepa poslovodstva o oblikovanju pokojninskega načrta;
 • poenostavitev vključitve zavarovanca;
 • uskladitev obveščanja zavarovancev z zakonskimi zahtevami.

Spremembe Pravil upravljanja skupine kritnih skladov Pokojninsko varčevanje AS in Pravil upravljanja kritnega sklada z zajamčenim donosom po PN-A01 se nanašajo na:

 • pisno obveščanje zavarovancev, ki je usklajeno z 250.a in 251. členom ZPIZ-2;
 • uvedba sprejemljive napake pri izračunu čiste vrednosti sredstev;
 • opredelitev glede trajnosti;
 • opredelitev najvišjih stroškov skrbniških storitev.

Spremembe Izjav o naložbeni politike kritnih skladov Pokojninsko varčevanje AS in PN-A01 se nanašajo na:

 • manjšo prilagoditev ciljne porazdelitve sredstev kritnih skladov;
 • uskladitev s Pravili o upravljanju skupine kritnih skladov Pokojninsko varčevanje AS in Pravili upravljanja kritnega sklada z zajamčenim donosom po PN-A01.