Podrobnosti zastopnika

Andrej Hedl

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Maribor

O meni

Imam več kot 20 let izkušenj z delom v zavarovalništvu. Stranke pridobivam preko priporočil, kar je posledica poštene in odkrite komunikacije. Strankam predstavim prednosti in pomanjkljivosti in s tem gradim zaupanje in mrežo strank, ki se vsako leto veča.

Številka dovoljenja AZN: 30220-81/04-04-ZN

Podrobnosti zastopnika

Andrej Hedl

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Maribor

O meni

Imam več kot 20 let izkušenj z delom v zavarovalništvu. Stranke pridobivam preko priporočil, kar je posledica poštene in odkrite komunikacije. Strankam predstavim prednosti in pomanjkljivosti in s tem gradim zaupanje in mrežo strank, ki se vsako leto veča.

Številka dovoljenja AZN: 30220-81/04-04-ZN

Informacija o registru distributerjev zavarovalnih produktov
Zavarovalnica vodi registre zavarovalno zastopniških družb, zavarovalnih zastopnikov, bank in zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki za njo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.
Vpogled v registre je mogoč na sedežu GENERALI zavarovalnica d.d. , Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, vsak ponedeljek, sredo in petek v delovnem času med 10:00 in 13:00 uro, s predhodno najavo na telefonsko številko 040 812 792 (Alen Iljevec).