Podrobnosti zastopnika

Aleksander Jamnik

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Kranj

O meni

Generali zavarovalnico sem prepoznal kot velik osebni izziv in tisto pravo priložnost v 2017. Uspešen v poslovnem in zasebnem okolju. Komunikativen in spontan v neposrednem stiku, organiziran in učinkovit v komunikaciji na daljavo. Vsakič s posluhom, polno zavzet, delaven, osredotočen, odziven in s širokim obzorjem znanj. S pravim občutkom za človeka in situacijo. V dobrem in slabem.
Za vas in vaše drage, za vaše in skupno premoženje. Prosti čas za moj zaseben krog: hribi in gore, motor in potovanja, smučarija in morje, glasba, druženja, ...

Številka dovoljenja AZN: 40110-263/2018-2

Podrobnosti zastopnika

Aleksander Jamnik

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Kranj

O meni

Generali zavarovalnico sem prepoznal kot velik osebni izziv in tisto pravo priložnost v 2017. Uspešen v poslovnem in zasebnem okolju. Komunikativen in spontan v neposrednem stiku, organiziran in učinkovit v komunikaciji na daljavo. Vsakič s posluhom, polno zavzet, delaven, osredotočen, odziven in s širokim obzorjem znanj. S pravim občutkom za človeka in situacijo. V dobrem in slabem.
Za vas in vaše drage, za vaše in skupno premoženje. Prosti čas za moj zaseben krog: hribi in gore, motor in potovanja, smučarija in morje, glasba, druženja, ...

Številka dovoljenja AZN: 40110-263/2018-2

Informacija o registru distributerjev zavarovalnih produktov
Zavarovalnica vodi registre zavarovalno zastopniških družb, zavarovalnih zastopnikov, bank in zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki za njo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.
Vpogled v registre je mogoč na sedežu GENERALI zavarovalnica d.d. , Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, vsak ponedeljek, sredo in petek v delovnem času med 10:00 in 13:00 uro, s predhodno najavo na telefonsko številko 080 70 77.