Podrobnosti zastopnika

Nika Šuster Jeke

EVITA, zavarovalno zastopanje, Nika Šuster Jeke s.p.

O meni

Delo v zavarovalnici Generali ni samo moja služba, je moja življenjska pot, odgovornost in odločitev pomagati ljudem. Z veseljem strankam svetujem. Nov zagon mi dajejo stranke, ki se zadovoljne vedno znova vračajo.

Številka dovoljenja AZN: 30220-615/05-4

Podrobnosti zastopnika

Nika Šuster Jeke

EVITA, zavarovalno zastopanje, Nika Šuster Jeke s.p.

O meni

Delo v zavarovalnici Generali ni samo moja služba, je moja življenjska pot, odgovornost in odločitev pomagati ljudem. Z veseljem strankam svetujem. Nov zagon mi dajejo stranke, ki se zadovoljne vedno znova vračajo.

Številka dovoljenja AZN: 30220-615/05-4

Informacija o registru distributerjev zavarovalnih produktov
Zavarovalnica vodi registre zavarovalno zastopniških družb, zavarovalnih zastopnikov, bank in zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki za njo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.
Vpogled v registre je mogoč na sedežu GENERALI zavarovalnica d.d. , Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, vsak ponedeljek, sredo in petek v delovnem času med 10:00 in 13:00 uro, s predhodno najavo na telefonsko številko 080 70 77.