Podrobnosti zastopnika

Ines Zorko

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Maribor

O meni

V Generali zavarovalnici sem zaposlena od leta 2023. V zavarovalništvu imam že predhodnje izkušnje. S strankami želim zgraditi obojestransko zaupanje in jim ponuditi najboljše zavarovalniške rešitve. Ta način dela me povezuje s strategijo Generalija - postati vseživljenjski partner. Kadar nisem v službi, rada grem v naravo.

Številka dovoljenja AZN: 40110-10/2020-2

Podrobnosti zastopnika

Ines Zorko

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Maribor

O meni

V Generali zavarovalnici sem zaposlena od leta 2023. V zavarovalništvu imam že predhodnje izkušnje. S strankami želim zgraditi obojestransko zaupanje in jim ponuditi najboljše zavarovalniške rešitve. Ta način dela me povezuje s strategijo Generalija - postati vseživljenjski partner. Kadar nisem v službi, rada grem v naravo.

Številka dovoljenja AZN: 40110-10/2020-2

Informacija o registru distributerjev zavarovalnih produktov
Zavarovalnica vodi registre zavarovalno zastopniških družb, zavarovalnih zastopnikov, bank in zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki za njo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.
Vpogled v registre je mogoč na sedežu GENERALI zavarovalnica d.d. , Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, vsak ponedeljek, sredo in petek v delovnem času med 10:00 in 13:00 uro, s predhodno najavo na telefonsko številko 080 70 77.