Podrobnosti zastopnika

Rado Madžgal

Rado Madžgal s.p.

Poslovalnica Ljubljana

O meni

G-alantnost
E-ntuziaznost
N-atančnost
E-nostavnost
R-azumevanje
A-nalitičnost
L-jubeznivost
I-zkušenost
Že od leta 2009.

Številka dovoljenja AZN: 40110-1642/11-4

Podrobnosti zastopnika

Rado Madžgal

Rado Madžgal s.p.

Poslovalnica Ljubljana

O meni

G-alantnost
E-ntuziaznost
N-atančnost
E-nostavnost
R-azumevanje
A-nalitičnost
L-jubeznivost
I-zkušenost
Že od leta 2009.

Številka dovoljenja AZN: 40110-1642/11-4

Informacija o registru distributerjev zavarovalnih produktov
Zavarovalnica vodi registre zavarovalno zastopniških družb, zavarovalnih zastopnikov, bank in zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki za njo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.
Vpogled v registre je mogoč na sedežu GENERALI zavarovalnica d.d. , Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, vsak ponedeljek, sredo in petek v delovnem času med 10:00 in 13:00 uro, s predhodno najavo na telefonsko številko 080 70 77.