Podrobnosti zastopnika

Štefan Indihar

Štefan Indihar s.p.

Poslovalnica Ljubljana

O meni

V Generali zavarovalnici d.d. sem bil zaposlen od leta 2003. Leta 2008 sem prešel na samostojno pot in ekskluzivno zastopam Generali zavarovalnico d.d.. V tem času sem osvojil veliko strokovnega znanja. Sem zagovornik prijaznega odnosa in pristne komunikacije, zato želim v pogovorih s strankami odkriti njihove potrebe in jim ponuditi optimalno rešitev. S strankami želim graditi dolgoročen odnos in zaupanje. Ta način dela me povezuje s strategijo Generalija postati Vseživljenjski partner.

Številka dovoljenja AZN: 30220-624/05-4

Podrobnosti zastopnika

Štefan Indihar

Štefan Indihar s.p.

Poslovalnica Ljubljana

O meni

V Generali zavarovalnici d.d. sem bil zaposlen od leta 2003. Leta 2008 sem prešel na samostojno pot in ekskluzivno zastopam Generali zavarovalnico d.d.. V tem času sem osvojil veliko strokovnega znanja. Sem zagovornik prijaznega odnosa in pristne komunikacije, zato želim v pogovorih s strankami odkriti njihove potrebe in jim ponuditi optimalno rešitev. S strankami želim graditi dolgoročen odnos in zaupanje. Ta način dela me povezuje s strategijo Generalija postati Vseživljenjski partner.

Številka dovoljenja AZN: 30220-624/05-4

Informacija o registru distributerjev zavarovalnih produktov
Zavarovalnica vodi registre zavarovalno zastopniških družb, zavarovalnih zastopnikov, bank in zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki za njo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.
Vpogled v registre je mogoč na sedežu GENERALI zavarovalnica d.d. , Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, vsak ponedeljek, sredo in petek v delovnem času med 10:00 in 13:00 uro, s predhodno najavo na telefonsko številko 080 70 77.