Podrobnosti zastopnika

Marija Povšič

Zlatnarjeva pot 6

Marija Povšič s.p.

O meni

V zavarovalništvu sem 23 let in delujem na Gorenjskem. Delujem na področju premoženjskega in zdravstvenega zavarovanja.

Številka dovoljenja AZN: 30220-617/05-4

Podrobnosti zastopnika

Marija Povšič

Zlatnarjeva pot 6

Marija Povšič s.p.

O meni

V zavarovalništvu sem 23 let in delujem na Gorenjskem. Delujem na področju premoženjskega in zdravstvenega zavarovanja.

Številka dovoljenja AZN: 30220-617/05-4

Informacija o registru distributerjev zavarovalnih produktov
Zavarovalnica vodi registre zavarovalno zastopniških družb, zavarovalnih zastopnikov, bank in zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki za njo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.
Vpogled v registre je mogoč na sedežu GENERALI zavarovalnica d.d. , Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, vsak ponedeljek, sredo in petek v delovnem času med 10:00 in 13:00 uro, s predhodno najavo na telefonsko številko 040 812 792 (Alen Iljevec).