Podrobnosti zastopnika

Jure Dobošič

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Maribor

O meni

V Generali zavarovalnici sem zaposlen od leta 2022. Delo z ljudmi in na finančnem področju mi je vedno v veliko veselje in zadovoljstvo. Skozi strokovnost in pristno komunikacijo želim zgraditi most zaupanja in odgovornosti, zato želim v pogovorih s strankami odkriti njihove potrebe in jim ponuditi najboljšo zavarovalniško rešitev. Ta način dela me povezuje s strategijo Generalija - postati vseživljenjski partner. Kadar nisem v službi, se športno udejstvujem.

Številka dovoljenja AZN: 40110-146/2022-2

Poiščite me na družbenih omrežjih

Podrobnosti zastopnika

Jure Dobošič

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Maribor

O meni

V Generali zavarovalnici sem zaposlen od leta 2022. Delo z ljudmi in na finančnem področju mi je vedno v veliko veselje in zadovoljstvo. Skozi strokovnost in pristno komunikacijo želim zgraditi most zaupanja in odgovornosti, zato želim v pogovorih s strankami odkriti njihove potrebe in jim ponuditi najboljšo zavarovalniško rešitev. Ta način dela me povezuje s strategijo Generalija - postati vseživljenjski partner. Kadar nisem v službi, se športno udejstvujem.

Številka dovoljenja AZN: 40110-146/2022-2

Poiščite me na družbenih omrežjih

Informacija o registru distributerjev zavarovalnih produktov
Zavarovalnica vodi registre zavarovalno zastopniških družb, zavarovalnih zastopnikov, bank in zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki za njo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.
Vpogled v registre je mogoč na sedežu GENERALI zavarovalnica d.d. , Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, vsak ponedeljek, sredo in petek v delovnem času med 10:00 in 13:00 uro, s predhodno najavo na telefonsko številko 080 70 77.