Podrobnosti zastopnika

Damijan Pitamic

Zavarovalno zastopanje Pitamic Damijan s.p.

Poslovalnica Koper

Številka dovoljenja AZN: 30220-2605/02-4-BM

Podrobnosti zastopnika

Damijan Pitamic

Zavarovalno zastopanje Pitamic Damijan s.p.

Poslovalnica Koper

Številka dovoljenja AZN: 30220-2605/02-4-BM

Informacija o registru distributerjev zavarovalnih produktov
Zavarovalnica vodi registre zavarovalno zastopniških družb, zavarovalnih zastopnikov, bank in zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki za njo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.
Vpogled v registre je mogoč na sedežu GENERALI zavarovalnica d.d. , Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, vsak ponedeljek, sredo in petek v delovnem času med 10:00 in 13:00 uro, s predhodno najavo na telefonsko številko 040 812 792 (Alen Iljevec).