Podrobnosti zastopnika

Manja Žunko

ZAPIS d.o.o.

O meni

V agenciji, ki je bila ostanovljena leta 1993, delam že 25 let. Zadnjih 13 let pa agencijo tudi vodim.

Številka dovoljenja AZN: 40110-1695/08-4

Poiščite me na družbenih omrežjih

Podrobnosti zastopnika

Manja Žunko

ZAPIS d.o.o.

O meni

V agenciji, ki je bila ostanovljena leta 1993, delam že 25 let. Zadnjih 13 let pa agencijo tudi vodim.

Številka dovoljenja AZN: 40110-1695/08-4

Poiščite me na družbenih omrežjih

Informacija o registru distributerjev zavarovalnih produktov
Zavarovalnica vodi registre zavarovalno zastopniških družb, zavarovalnih zastopnikov, bank in zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki za njo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.
Vpogled v registre je mogoč na sedežu GENERALI zavarovalnica d.d. , Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, vsak ponedeljek, sredo in petek v delovnem času med 10:00 in 13:00 uro, s predhodno najavo na telefonsko številko 080 70 77.