Podrobnosti zastopnika

Emil Bukovec

RE FORM d.o.o.

ponedeljek - petek: 7.30 - 15.00
petek: 10.00 - 11.00 (ogledi škodnih dogodkov)

Številka dovoljenja AZN: 30220-656/03-4-ZN

Podrobnosti zastopnika

Emil Bukovec

RE FORM d.o.o.

ponedeljek - petek: 7.30 - 15.00
petek: 10.00 - 11.00 (ogledi škodnih dogodkov)

Številka dovoljenja AZN: 30220-656/03-4-ZN

Informacija o registru distributerjev zavarovalnih produktov
Zavarovalnica vodi registre zavarovalno zastopniških družb, zavarovalnih zastopnikov, bank in zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki za njo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.
Vpogled v registre je mogoč na sedežu GENERALI zavarovalnica d.d. , Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, vsak ponedeljek, sredo in petek v delovnem času med 10:00 in 13:00 uro, s predhodno najavo na telefonsko številko 080 70 77.