Podrobnosti zastopnika

Željko Tušak

EZZ Ekskluzivno zavarovalno zastopanje Željko Tušak S.P.

ponedeljek - četrtek 9.00 - 16.00
petek 9.00 - 14.00

Številka dovoljenja AZN: 30220-1495/05-4

Podrobnosti zastopnika

Željko Tušak

EZZ Ekskluzivno zavarovalno zastopanje Željko Tušak S.P.

ponedeljek - četrtek 9.00 - 16.00
petek 9.00 - 14.00

Številka dovoljenja AZN: 30220-1495/05-4

Informacija o registru distributerjev zavarovalnih produktov
Zavarovalnica vodi registre zavarovalno zastopniških družb, zavarovalnih zastopnikov, bank in zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki za njo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.
Vpogled v registre je mogoč na sedežu GENERALI zavarovalnica d.d. , Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, vsak ponedeljek, sredo in petek v delovnem času med 10:00 in 13:00 uro, s predhodno najavo na telefonsko številko 040 812 792 (Alen Iljevec).