Podrobnosti zastopnika

Jelka Bertoncelj

Enica d.o.o.

ponedeljek, torek in četrtek: 8.00 - 15.30
sreda: 8.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Številka dovoljenja AZN: 30220-1077/04-30

Podrobnosti zastopnika

Jelka Bertoncelj

Enica d.o.o.

ponedeljek, torek in četrtek: 8.00 - 15.30
sreda: 8.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Številka dovoljenja AZN: 30220-1077/04-30

Informacija o registru distributerjev zavarovalnih produktov
Zavarovalnica vodi registre zavarovalno zastopniških družb, zavarovalnih zastopnikov, bank in zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki za njo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.
Vpogled v registre je mogoč na sedežu GENERALI zavarovalnica d.d. , Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, vsak ponedeljek, sredo in petek v delovnem času med 10:00 in 13:00 uro, s predhodno najavo na telefonsko številko 040 812 792 (Alen Iljevec).