Podrobnosti zastopnika

Aleš Terpinc

ALBOMIL zastopanje in sklepanje zavarovanj d.o.o.

ponedeljek, sreda, petek: 8.00 - 16.00
torek, četrtek: 8.00 - 13.00

Številka dovoljenja AZN: 40110-1026/10-4

Podrobnosti zastopnika

Aleš Terpinc

ALBOMIL zastopanje in sklepanje zavarovanj d.o.o.

ponedeljek, sreda, petek: 8.00 - 16.00
torek, četrtek: 8.00 - 13.00

Številka dovoljenja AZN: 40110-1026/10-4

Informacija o registru distributerjev zavarovalnih produktov
Zavarovalnica vodi registre zavarovalno zastopniških družb, zavarovalnih zastopnikov, bank in zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki za njo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.
Vpogled v registre je mogoč na sedežu GENERALI zavarovalnica d.d. , Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, vsak ponedeljek, sredo in petek v delovnem času med 10:00 in 13:00 uro, s predhodno najavo na telefonsko številko 080 70 77.