Podrobnosti zastopnika

Danijel Vake

Agencija Vita, Danijel Vake s.p.

ponedeljek - petek: 9.00 - 11.00 in 14.00 - 16.00

Številka dovoljenja AZN: 40111-6/2019-2

Podrobnosti zastopnika

Danijel Vake

Agencija Vita, Danijel Vake s.p.

ponedeljek - petek: 9.00 - 11.00 in 14.00 - 16.00

Številka dovoljenja AZN: 40111-6/2019-2

Informacija o registru distributerjev zavarovalnih produktov
Zavarovalnica vodi registre zavarovalno zastopniških družb, zavarovalnih zastopnikov, bank in zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki za njo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.
Vpogled v registre je mogoč na sedežu GENERALI zavarovalnica d.d. , Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, vsak ponedeljek, sredo in petek v delovnem času med 10:00 in 13:00 uro, s predhodno najavo na telefonsko številko 080 70 77.