Podrobnosti zastopnika

Robert Črešner

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Maribor

O meni

Na Generali zavarovalnici sem zaposlen kot osebni skrbnik strank za osebna in premoženjska zavarovanja od združitve z Adriaticom Slovenico d. d., kjer sem kot skrbnik strank delal od leta 2003. Strmim k strategiji vseživljenjskega partnerja. Rad se družim z ljudmi in preko poznanstev sklenem veliko zavarovanj.

Številka dovoljenja AZN: 30220-1838/04-4

Podrobnosti zastopnika

Robert Črešner

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Maribor

O meni

Na Generali zavarovalnici sem zaposlen kot osebni skrbnik strank za osebna in premoženjska zavarovanja od združitve z Adriaticom Slovenico d. d., kjer sem kot skrbnik strank delal od leta 2003. Strmim k strategiji vseživljenjskega partnerja. Rad se družim z ljudmi in preko poznanstev sklenem veliko zavarovanj.

Številka dovoljenja AZN: 30220-1838/04-4

Informacija o registru distributerjev zavarovalnih produktov
Zavarovalnica vodi registre zavarovalno zastopniških družb, zavarovalnih zastopnikov, bank in zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki za njo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.
Vpogled v registre je mogoč na sedežu GENERALI zavarovalnica d.d. , Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, vsak ponedeljek, sredo in petek v delovnem času med 10:00 in 13:00 uro, s predhodno najavo na telefonsko številko 040 812 792 (Alen Iljevec).