Podrobnosti zastopnika

Nataša Štefanič

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Črnomelj

O meni

V zavarovalništvu sem zaposlena od leta 2013. V tem obdobju sem pridobila veliko znanja, kar mi omogoča, da sem strokovna pri svojem delu. S strankami gradim dolgoročen partnerski odnos in zaupanje. Ta način dela me povezuje s strategijo Generalija - postati vseživljenjski partner.

Številka dovoljenja AZN: 40110-86/2015-2

Poiščite me na družbenih omrežjih

Podrobnosti zastopnika

Nataša Štefanič

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Črnomelj

O meni

V zavarovalništvu sem zaposlena od leta 2013. V tem obdobju sem pridobila veliko znanja, kar mi omogoča, da sem strokovna pri svojem delu. S strankami gradim dolgoročen partnerski odnos in zaupanje. Ta način dela me povezuje s strategijo Generalija - postati vseživljenjski partner.

Številka dovoljenja AZN: 40110-86/2015-2

Poiščite me na družbenih omrežjih

Informacija o registru distributerjev zavarovalnih produktov
Zavarovalnica vodi registre zavarovalno zastopniških družb, zavarovalnih zastopnikov, bank in zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki za njo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.
Vpogled v registre je mogoč na sedežu GENERALI zavarovalnica d.d. , Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, vsak ponedeljek, sredo in petek v delovnem času med 10:00 in 13:00 uro, s predhodno najavo na telefonsko številko 080 70 77.