Podrobnosti zastopnika

Mojca Darwish

Skrbnik strank - referent v prodaji

Poslovalnica Bežigrad

O meni

V Generali zavarovalnici sem zaposlena od leta 2017. V tem času sem osvojila veliko strokovnega znanja. Sem zagovornica prijaznega odnosa in iskrene komunikacije, zato želim v pogovorih s strankami odkriti njihove potrebe in jim ponuditi najboljšo zavarovalniško rešitev. S strankami želim imeti profesionalen in pošten ter posledično dolgoročen odnos in zaupanje. Kadar nisem v službi, si vzamem čas za družino.

Številka dovoljenja AZN: 40110-246/2017-2

Podrobnosti zastopnika

Mojca Darwish

Skrbnik strank - referent v prodaji

Poslovalnica Bežigrad

O meni

V Generali zavarovalnici sem zaposlena od leta 2017. V tem času sem osvojila veliko strokovnega znanja. Sem zagovornica prijaznega odnosa in iskrene komunikacije, zato želim v pogovorih s strankami odkriti njihove potrebe in jim ponuditi najboljšo zavarovalniško rešitev. S strankami želim imeti profesionalen in pošten ter posledično dolgoročen odnos in zaupanje. Kadar nisem v službi, si vzamem čas za družino.

Številka dovoljenja AZN: 40110-246/2017-2

Informacija o registru distributerjev zavarovalnih produktov
Zavarovalnica vodi registre zavarovalno zastopniških družb, zavarovalnih zastopnikov, bank in zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki za njo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.
Vpogled v registre je mogoč na sedežu GENERALI zavarovalnica d.d. , Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, vsak ponedeljek, sredo in petek v delovnem času med 10:00 in 13:00 uro, s predhodno najavo na telefonsko številko 080 70 77.