Podrobnosti zastopnika

Mojca Šeruga

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Maribor

O meni

V zavarovalništvu sem od leta 2003. Pred tem sem si pridobivala znanje v zavarovalnici že kot študentka. Več let sem bila zaposlena kot skrbnik strank - referent v prodaji, zadnje leto pa sem del ekipe, ki sklepa zavarovanja na terenu. Skozi leta sem razvila korekten in poslovni odnos s strankami, ki mi ostajajo zveste tudi na novi poti.

Številka dovoljenja AZN: 30220-1416/04-30

Podrobnosti zastopnika

Mojca Šeruga

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Maribor

O meni

V zavarovalništvu sem od leta 2003. Pred tem sem si pridobivala znanje v zavarovalnici že kot študentka. Več let sem bila zaposlena kot skrbnik strank - referent v prodaji, zadnje leto pa sem del ekipe, ki sklepa zavarovanja na terenu. Skozi leta sem razvila korekten in poslovni odnos s strankami, ki mi ostajajo zveste tudi na novi poti.

Številka dovoljenja AZN: 30220-1416/04-30

Informacija o registru distributerjev zavarovalnih produktov
Zavarovalnica vodi registre zavarovalno zastopniških družb, zavarovalnih zastopnikov, bank in zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki za njo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.
Vpogled v registre je mogoč na sedežu GENERALI zavarovalnica d.d. , Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, vsak ponedeljek, sredo in petek v delovnem času med 10:00 in 13:00 uro, s predhodno najavo na telefonsko številko 080 70 77.