Podrobnosti zastopnika

Miran Cvilak

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Slovenska Bistrica

O meni

Veselje do dela s strankami me je leta 2011 pripeljalo v zavarovalništvo, kjer uspešno gradim dolgoročen odnos in zaupanje. V prostem času se ukvarjam s pohodništvom in plavanjem.

Številka dovoljenja AZN: 40110-1418/10-4

Podrobnosti zastopnika

Miran Cvilak

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Slovenska Bistrica

O meni

Veselje do dela s strankami me je leta 2011 pripeljalo v zavarovalništvo, kjer uspešno gradim dolgoročen odnos in zaupanje. V prostem času se ukvarjam s pohodništvom in plavanjem.

Številka dovoljenja AZN: 40110-1418/10-4

Informacija o registru distributerjev zavarovalnih produktov
Zavarovalnica vodi registre zavarovalno zastopniških družb, zavarovalnih zastopnikov, bank in zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki za njo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.
Vpogled v registre je mogoč na sedežu GENERALI zavarovalnica d.d. , Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, vsak ponedeljek, sredo in petek v delovnem času med 10:00 in 13:00 uro, s predhodno najavo na telefonsko številko 040 812 792 (Alen Iljevec).