Podrobnosti zastopnika

Marta Miklaužič

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Kranj

O meni

V zavarovalništvu sem zaposlena že od leta 1998. V tem času sem pridobila veliko znanja in izkušenj. S strankami gradim pošten odnos, kar mi dolgoletne stranke vedno znova dokazujejo. Zaradi njih rada opravljam svoje delo. Moje največje veselje je moj kuža, s katerim si polnim energijo s sprehodi v naravi.

Številka dovoljenja AZN: 30220-1581/01-4

Poiščite me na družbenih omrežjih

Podrobnosti zastopnika

Marta Miklaužič

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Kranj

O meni

V zavarovalništvu sem zaposlena že od leta 1998. V tem času sem pridobila veliko znanja in izkušenj. S strankami gradim pošten odnos, kar mi dolgoletne stranke vedno znova dokazujejo. Zaradi njih rada opravljam svoje delo. Moje največje veselje je moj kuža, s katerim si polnim energijo s sprehodi v naravi.

Številka dovoljenja AZN: 30220-1581/01-4

Poiščite me na družbenih omrežjih

Informacija o registru distributerjev zavarovalnih produktov
Zavarovalnica vodi registre zavarovalno zastopniških družb, zavarovalnih zastopnikov, bank in zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki za njo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.
Vpogled v registre je mogoč na sedežu GENERALI zavarovalnica d.d. , Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, vsak ponedeljek, sredo in petek v delovnem času med 10:00 in 13:00 uro, s predhodno najavo na telefonsko številko 080 70 77.