Podrobnosti zastopnika

Marjan Balkovec

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Črnomelj

O meni

V zavarovalništvu sem zaposlen od leta 1999. Zame je skrb za stranko na prvem mestu. V vseh letih mojega dela sem s strankami zgradil trden odnos in na ta način delam tudi z novimi in potencialnimi strankami. V prostem času igram nogomet. Moj moto je: kar delaš, delaj dobro.

Številka dovoljenja AZN: 30220-1626/01-6

Podrobnosti zastopnika

Marjan Balkovec

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Črnomelj

O meni

V zavarovalništvu sem zaposlen od leta 1999. Zame je skrb za stranko na prvem mestu. V vseh letih mojega dela sem s strankami zgradil trden odnos in na ta način delam tudi z novimi in potencialnimi strankami. V prostem času igram nogomet. Moj moto je: kar delaš, delaj dobro.

Številka dovoljenja AZN: 30220-1626/01-6

Informacija o registru distributerjev zavarovalnih produktov
Zavarovalnica vodi registre zavarovalno zastopniških družb, zavarovalnih zastopnikov, bank in zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki za njo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.
Vpogled v registre je mogoč na sedežu GENERALI zavarovalnica d.d. , Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, vsak ponedeljek, sredo in petek v delovnem času med 10:00 in 13:00 uro, s predhodno najavo na telefonsko številko 080 70 77.