Podrobnosti zastopnika

Marjana Pirnar

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Slovenska Bistrica

O meni

Zaradi veselja do dela s strankami me je pot leta 2000 pripeljala v zavarovalništvo. Celotno kariero uspešno gradim dolgoročen odnos in zaupanje s strankami. V prostem času uživam v sprehodih v naravi.

Številka dovoljenja AZN: 30220-660/02-4-EF

Podrobnosti zastopnika

Marjana Pirnar

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Slovenska Bistrica

O meni

Zaradi veselja do dela s strankami me je pot leta 2000 pripeljala v zavarovalništvo. Celotno kariero uspešno gradim dolgoročen odnos in zaupanje s strankami. V prostem času uživam v sprehodih v naravi.

Številka dovoljenja AZN: 30220-660/02-4-EF

Informacija o registru distributerjev zavarovalnih produktov
Zavarovalnica vodi registre zavarovalno zastopniških družb, zavarovalnih zastopnikov, bank in zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki za njo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.
Vpogled v registre je mogoč na sedežu GENERALI zavarovalnica d.d. , Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, vsak ponedeljek, sredo in petek v delovnem času med 10:00 in 13:00 uro, s predhodno najavo na telefonsko številko 040 812 792 (Alen Iljevec).