Podrobnosti zastopnika

Leon Berden

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Murska Sobota

O meni

V zavarovalništvu delam od leta 2007. Tako sem pridobil polno delovnih izkušenj in veliko strokovnega znanja. Pri človeku cenim prijaznost in odkritost, kar mi omogoča, da s strankami gradim dolgoročen partnerski odnos, jim zagotovim kvalitetno zavarovalniško rešitev in si pridobim njihovo zaupanje. Ta način dela me povezuje s strategijo Generalija - postati vseživljenjski partner. Kada nisem v službi, me najdete v naravi.

Številka dovoljenja AZN: 40110-294/09-4

Poiščite me na družbenih omrežjih

Podrobnosti zastopnika

Leon Berden

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Murska Sobota

O meni

V zavarovalništvu delam od leta 2007. Tako sem pridobil polno delovnih izkušenj in veliko strokovnega znanja. Pri človeku cenim prijaznost in odkritost, kar mi omogoča, da s strankami gradim dolgoročen partnerski odnos, jim zagotovim kvalitetno zavarovalniško rešitev in si pridobim njihovo zaupanje. Ta način dela me povezuje s strategijo Generalija - postati vseživljenjski partner. Kada nisem v službi, me najdete v naravi.

Številka dovoljenja AZN: 40110-294/09-4

Poiščite me na družbenih omrežjih

Informacija o registru distributerjev zavarovalnih produktov
Zavarovalnica vodi registre zavarovalno zastopniških družb, zavarovalnih zastopnikov, bank in zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki za njo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.
Vpogled v registre je mogoč na sedežu GENERALI zavarovalnica d.d. , Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, vsak ponedeljek, sredo in petek v delovnem času med 10:00 in 13:00 uro, s predhodno najavo na telefonsko številko 080 70 77.