Podrobnosti zastopnika

Jure Skuber

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Slovenska Bistrica

O meni

Pot me je v zavarovalništvo pripeljala leta 2004, kjer uspešno gradim dolgoročen odnos in zaupanje s strankami. V prostem času se ukvarjam z vinogradništvom in glasbo.

Številka dovoljenja AZN: 30220-1386/06-4

Podrobnosti zastopnika

Jure Skuber

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Slovenska Bistrica

O meni

Pot me je v zavarovalništvo pripeljala leta 2004, kjer uspešno gradim dolgoročen odnos in zaupanje s strankami. V prostem času se ukvarjam z vinogradništvom in glasbo.

Številka dovoljenja AZN: 30220-1386/06-4

Informacija o registru distributerjev zavarovalnih produktov
Zavarovalnica vodi registre zavarovalno zastopniških družb, zavarovalnih zastopnikov, bank in zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki za njo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.
Vpogled v registre je mogoč na sedežu GENERALI zavarovalnica d.d. , Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, vsak ponedeljek, sredo in petek v delovnem času med 10:00 in 13:00 uro, s predhodno najavo na telefonsko številko 080 70 77.