Podrobnosti zastopnika

Jožica Zlata Budna

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Slovenska Bistrica

O meni

Z zavarovalništvom sem se pričela ukvarjati leta 2005. Skupini Generali sem se pridružila leta 2019. Sem prijazna in komunikativna. S strankami gradim dolgoročen odnos in zaupanje. V prostem času uživam v sprehodih v naravi.

Številka dovoljenja AZN: 40110-918/07-4

Podrobnosti zastopnika

Jožica Zlata Budna

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Slovenska Bistrica

O meni

Z zavarovalništvom sem se pričela ukvarjati leta 2005. Skupini Generali sem se pridružila leta 2019. Sem prijazna in komunikativna. S strankami gradim dolgoročen odnos in zaupanje. V prostem času uživam v sprehodih v naravi.

Številka dovoljenja AZN: 40110-918/07-4

Informacija o registru distributerjev zavarovalnih produktov
Zavarovalnica vodi registre zavarovalno zastopniških družb, zavarovalnih zastopnikov, bank in zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki za njo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.
Vpogled v registre je mogoč na sedežu GENERALI zavarovalnica d.d. , Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, vsak ponedeljek, sredo in petek v delovnem času med 10:00 in 13:00 uro, s predhodno najavo na telefonsko številko 080 70 77.