Podrobnosti zastopnika

Jasmina Mišič

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Novo mesto

O meni

V Generali zavarovalnici sem zaposlena od leta 2010. Sem komunikativna, rada delam z ljudmi in se trudim za pristen in korekten odnos. V prostem času se ukvarjam s športom.

Številka dovoljenja AZN: 40110-0070/13-4

Podrobnosti zastopnika

Jasmina Mišič

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Novo mesto

O meni

V Generali zavarovalnici sem zaposlena od leta 2010. Sem komunikativna, rada delam z ljudmi in se trudim za pristen in korekten odnos. V prostem času se ukvarjam s športom.

Številka dovoljenja AZN: 40110-0070/13-4

Informacija o registru distributerjev zavarovalnih produktov
Zavarovalnica vodi registre zavarovalno zastopniških družb, zavarovalnih zastopnikov, bank in zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki za njo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.
Vpogled v registre je mogoč na sedežu GENERALI zavarovalnica d.d. , Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, vsak ponedeljek, sredo in petek v delovnem času med 10:00 in 13:00 uro, s predhodno najavo na telefonsko številko 080 70 77.