Podrobnosti zastopnika

Janko Belingar

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Nova Gorica

O meni

V zavarovalništvu sem zaposlen že dobrih 15 let. V tem času sem pridobil ogromno najrazličnejšega znanja in izkušenj, na kar sem zelo ponosen. Zelo pomemben mi je korekten in odkrit odnos s strankami, s katerimi nemalokrat spletem tudi prijateljske vezi. To mi ogromno pomeni, saj je to zame potrditev, da delam prav. Gre za dolgoročen odnos in zaupanje. Delo je zelo zanimivo, a tudi zelo zahtevno in odgovorno, zato si najraje nabiram novih moči na izletih z motorjem.

Številka dovoljenja AZN: 40110-501/07-4

Podrobnosti zastopnika

Janko Belingar

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Nova Gorica

O meni

V zavarovalništvu sem zaposlen že dobrih 15 let. V tem času sem pridobil ogromno najrazličnejšega znanja in izkušenj, na kar sem zelo ponosen. Zelo pomemben mi je korekten in odkrit odnos s strankami, s katerimi nemalokrat spletem tudi prijateljske vezi. To mi ogromno pomeni, saj je to zame potrditev, da delam prav. Gre za dolgoročen odnos in zaupanje. Delo je zelo zanimivo, a tudi zelo zahtevno in odgovorno, zato si najraje nabiram novih moči na izletih z motorjem.

Številka dovoljenja AZN: 40110-501/07-4

Informacija o registru distributerjev zavarovalnih produktov
Zavarovalnica vodi registre zavarovalno zastopniških družb, zavarovalnih zastopnikov, bank in zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki za njo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.
Vpogled v registre je mogoč na sedežu GENERALI zavarovalnica d.d. , Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, vsak ponedeljek, sredo in petek v delovnem času med 10:00 in 13:00 uro, s predhodno najavo na telefonsko številko 040 812 792 (Alen Iljevec).