Podrobnosti zastopnika

Ecio Babič

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Izola

O meni

V zavarovalništvu sem zaposlen od leta 1994. V tem času sem osvojil veliko strokovnega znanja iz področja premoženjskih, poslovnih in osebnih zavarovanj. S strankami želim graditi dolgotočen odnos in zaupanje.

Številka dovoljenja AZN: 30220-666/03-4-ZN

Podrobnosti zastopnika

Ecio Babič

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Izola

O meni

V zavarovalništvu sem zaposlen od leta 1994. V tem času sem osvojil veliko strokovnega znanja iz področja premoženjskih, poslovnih in osebnih zavarovanj. S strankami želim graditi dolgotočen odnos in zaupanje.

Številka dovoljenja AZN: 30220-666/03-4-ZN

Informacija o registru distributerjev zavarovalnih produktov
Zavarovalnica vodi registre zavarovalno zastopniških družb, zavarovalnih zastopnikov, bank in zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki za njo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.
Vpogled v registre je mogoč na sedežu GENERALI zavarovalnica d.d. , Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, vsak ponedeljek, sredo in petek v delovnem času med 10:00 in 13:00 uro, s predhodno najavo na telefonsko številko 040 812 792 (Alen Iljevec).