Podrobnosti zastopnika

Erika Langenvalter

Skrbnik strank - referent v prodaji

Poslovalnica Idrija

O meni

V zavarovalnici sem zaposlena že več kot 25 let. V tem času sem osvojila res veliko strokovnega znanja, ki ga s pridom uporabim pri svojem delu. Pri odnosu s strankami mi je na prvem mestu prijaznost in pristna komunikacija. V prostem času me boste največkrat našli na naših okoliških hribih, kjer si v naravi napolnim baterije.

Številka dovoljenja AZN: 30220-48/04-4-ZN

Podrobnosti zastopnika

Erika Langenvalter

Skrbnik strank - referent v prodaji

Poslovalnica Idrija

O meni

V zavarovalnici sem zaposlena že več kot 25 let. V tem času sem osvojila res veliko strokovnega znanja, ki ga s pridom uporabim pri svojem delu. Pri odnosu s strankami mi je na prvem mestu prijaznost in pristna komunikacija. V prostem času me boste največkrat našli na naših okoliških hribih, kjer si v naravi napolnim baterije.

Številka dovoljenja AZN: 30220-48/04-4-ZN

Informacija o registru distributerjev zavarovalnih produktov
Zavarovalnica vodi registre zavarovalno zastopniških družb, zavarovalnih zastopnikov, bank in zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki za njo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.
Vpogled v registre je mogoč na sedežu GENERALI zavarovalnica d.d. , Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, vsak ponedeljek, sredo in petek v delovnem času med 10:00 in 13:00 uro, s predhodno najavo na telefonsko številko 080 70 77.