Podrobnosti zastopnika

Darjo Bozja

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Tolmin

O meni

V zavarovalništvu sem zaposlen že od leta 1992, tako da imam zelo bogate izkušnje. Strankam se približam na nevsiljiv način, najraje preko poznanstev in priporočil. Vsaki stranki se individualno posvetim, glede na njene potrebe. Vedno sem jim na razpolago, kadar me potrebujejo. Delo osebnega skrbnika sprejemam z veliko odgovornostjo, kar je včasih naporno. Novih moči si naberem z raznimi aktivnostmi, predvsem v naravi.

Številka dovoljenja AZN: 30220-888/03-4-ZN

Podrobnosti zastopnika

Darjo Bozja

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Tolmin

O meni

V zavarovalništvu sem zaposlen že od leta 1992, tako da imam zelo bogate izkušnje. Strankam se približam na nevsiljiv način, najraje preko poznanstev in priporočil. Vsaki stranki se individualno posvetim, glede na njene potrebe. Vedno sem jim na razpolago, kadar me potrebujejo. Delo osebnega skrbnika sprejemam z veliko odgovornostjo, kar je včasih naporno. Novih moči si naberem z raznimi aktivnostmi, predvsem v naravi.

Številka dovoljenja AZN: 30220-888/03-4-ZN

Informacija o registru distributerjev zavarovalnih produktov
Zavarovalnica vodi registre zavarovalno zastopniških družb, zavarovalnih zastopnikov, bank in zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki za njo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.
Vpogled v registre je mogoč na sedežu GENERALI zavarovalnica d.d. , Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, vsak ponedeljek, sredo in petek v delovnem času med 10:00 in 13:00 uro, s predhodno najavo na telefonsko številko 080 70 77.