Podrobnosti zastopnika

Branko Špegelj

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Celje

O meni

Svojo karierno pot v zavarovalništvu sem pričel v letu 2000. V vseh teh letih sem osvojil znanja na različnih področjih zavarovalništva. Pristen odnos s strankami, prijaznost in poštenost so moje najbolj prepoznavne odlike pri delu s strankami. Skozi pogovore s strankami želim odkriti njihove potrebe in jim ponuditi najboljšo zavarovalniško rešitev. Pomembno mi je, da s stranko vzpostavim zaupanje in dolgoročen odnos. To pa je tudi strategija Generali zavarovalnice – postati vseživljenjski partner. V prostem času se ukvarjam s športom.

Številka dovoljenja AZN: 30220-2251/02-4

Podrobnosti zastopnika

Branko Špegelj

Osebni skrbnik strank za premoženjska in osebna zavarovanja

Poslovalnica Celje

O meni

Svojo karierno pot v zavarovalništvu sem pričel v letu 2000. V vseh teh letih sem osvojil znanja na različnih področjih zavarovalništva. Pristen odnos s strankami, prijaznost in poštenost so moje najbolj prepoznavne odlike pri delu s strankami. Skozi pogovore s strankami želim odkriti njihove potrebe in jim ponuditi najboljšo zavarovalniško rešitev. Pomembno mi je, da s stranko vzpostavim zaupanje in dolgoročen odnos. To pa je tudi strategija Generali zavarovalnice – postati vseživljenjski partner. V prostem času se ukvarjam s športom.

Številka dovoljenja AZN: 30220-2251/02-4

Informacija o registru distributerjev zavarovalnih produktov
Zavarovalnica vodi registre zavarovalno zastopniških družb, zavarovalnih zastopnikov, bank in zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki za njo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja.
Vpogled v registre je mogoč na sedežu GENERALI zavarovalnica d.d. , Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, vsak ponedeljek, sredo in petek v delovnem času med 10:00 in 13:00 uro, s predhodno najavo na telefonsko številko 040 812 792 (Alen Iljevec).