Katerim tveganjem je izpostavljeno vaše podjetje?

Odkrijte najbolj tipična tveganja za vaš posel

 
6

Kaj od navedenega je pomembno za vaš posel?
(možnih je več odgovorov)

Prosimo, označite vsaj enega od možnih odgovorov.
7

V sklopu moje dejavnosti:
(možnih je več odgovorov)

Prosimo, označite vsaj enega od možnih odgovorov.