Katerim tveganjem je izpostavljeno vaše podjetje?

Odkrijte najbolj tipična tveganja za vaš posel

 
1

S kom običajno opravljate svojo dejavnost?
(možnih je več odgovorov)

Prosimo, označite vsaj enega od možnih odgovorov.
2

S koliko ljudmi običajno opravljate svojo dejavnost?

Prosimo, označite odgovor.
3

Ali najemate prostore za delo ali ste njihov lastnik?
(možnih je več odgovorov)

Prosimo, označite vsaj enega od možnih odgovorov.
4

Ali imate zalogo materiala (npr. v skladišču)?
(možnih je več odgovorov)

Prosimo, označite vsaj enega od možnih odgovorov.
5

Kdo lahko pri izvajanju vaše dejavnosti utrpi škodo in na vas naslovi odškodninski zahtevek?
(možnih je več odgovorov)

Prosimo, označite vsaj enega od možnih odgovorov.