Katerim tveganjem je izpostavljeno vaše podjetje?

Odgovorite na vprašanja, na e-naslov boste priporočena zavarovanja za ustrezno finančno varnost podjetja.

Odkrijte najbolj tipična tveganja za vaš posel

 

Na osnovi informacij o vašem podjetju in dejavnosti, ki ste jih zaupali, vam svetujemo, da svoje poslovanje zavarujete najmanj pred naslednjimi nevarnostmi, ki lahko ogrozijo vaše premoženje:

Na svoj e-naslov boste prejeli priporočilo minimalnega zavarovanja vašega poslovanja. Konfigurator predlaga le najnujnejša zavarovanja.
Za širša kritja in za dodatna pojasnila pa vam je na voljo naš svetovalec.