Osebna izkaznica

GENERALI zavarovalnica d. d. 

Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija
T +386 (0)1 47 57 100
F +386 (0)1 47 57 101
Brezplačna telefonska številka: 080 70 77
E-naslov: info.si@generali.com
Matična številka: 5186684000
Davčna številka: ID št. za DDV SI88725324
Osnovni kapital: 39.520.347,18 EUR
Število delnic: 2.364.563
Lastniška struktura: Generali CEE Holding B.V. 100 %
Nadzor: Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana
Podatki o vpisu v sodni register: GENERALI zavarovalnica d.d. je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vložna številka 10981500.

Povezane družbe

Generali Investments d.o.o.

Generali Investments je najstarejša in ena vodilnih družb za upravljanje premoženja v Sloveniji. Več na www.generali-investments.si.

Prospera d.o.o.

Družba je bila ustanovljena 24. novembra 2011 za izboljšanje procesa izterjave in učinkovitejše obvladovanje operativnih tveganj. Poglavitna dejavnost družbe je izterjava terjatev, predvsem tam, kjer se izvajajo sodni oziroma insolventni postopki. Družba uspešno in stabilno posluje, njena temeljna usmeritev v prihodnje pa so odkupi terjatev od matične družbe.

Viz d.o.o.

Družba trži avtomobilska zavarovanja od 28. maja 2012, ko je  pod blagovno znamko WIZ ponudila prvo povsem spletno avtomobilsko zavarovanje. Na spletnem mestu www.wiz.si je obiskovalcem z dinamičnim življenjskim slogom na voljo enostavno, cenovno ugodno in kakovostno zavarovanje, prek spleta pa lahko izberejo še kritja WIZ Voznik, WIZ Kasko, WIZ Asistent in WIZ Nezgoda, od leta 2014 pa tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Ambulanta ZDRAVJE d.o.o.

Zavarovalnica ima pomemben del portfelja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in se želi zaradi napovedanih zakonodajnih sprememb na tem področju pripraviti ter hkrati vplivati na razvoj zavarovalnega trga pogodbenih zdravstvenih in drugih osebnih zavarovanj v Sloveniji. Z ustanovitvijo in zagonom podjetja »Ambulanta ZDRAVJE d. o. o.« je bila omogočena vzpostavitev želenih razlikovalnih prednosti oz. edinstvenosti ponudbe, saj zavarovalnici omogoča partnersko sodelovanje z lastnim izvajalcem zdravstvenih storitev, Ambulanto ZDRAVJE.

Temelj vizije in poslovne strategije Ambulante ZDRAVJE je ponuditi zavarovancem vrhunske zdravstvene storitve, takrat ko jih potrebujejo. Z vzpostavitvijo lastne ambulante so zavarovanci obravnavani prednostno, po vnaprej dogovorjenih procesih in s krajšimi čakalnimi dobami.

Agent d.o.o. Izola

Družba Agent Zavarovalniško zastopanje d.o.o. Izola je nastala leta 1991 in pričela ekskluzivno opravljati storitve zavarovalnega zastopanja. Agent posluje na lokacijah v Kopru, Izoli in Luciji ter preko mreže zavarovalnih zastopnikov in svetovalcev za življenjska zavarovanja.  

LEV Registracija d.o.o.

Družba LEV Registracija d.o.o. je bila ustanovljena leta 2014 z namenom povečanja nivoja storitev za stranke Generali zavarovalnice d.d., in sicer z omogočanjem lažje, hitrejše in s tem potrošniku prijaznejše poti do pridobitve in ureditve vseh potrebnih dokumentov in postopkov v zvezi z zavarovanjem in registracijo vozil. Družba ima razvejano poslovno mrežo v Sloveniji, ki je sestavljena iz osmih poslovnih enot na katerih strankam ponujajo storitve oziroma postopke v zvezi z registracijo motornih in priklopnih vozil.