Osebna izkaznica

GENERALI zavarovalnica d.d.
Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija

T +386 (0)1 47 57 100
F +386 (0)1 47 57 101
Brezplačna telefonska številka: 080 70 77
E-naslov: info.si@generali.com

Matična številka: 5186684000
Davčna številka: ID št. za DDV SI88725324
Osnovni kapital: 39.520.347,18 EUR
Število delnic: 2.364.563
Lastniška struktura: Generali CEE Holding B.V. 100 %
Nadzor: Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana
Podatki o vpisu v sodni register: GENERALI zavarovalnica d.d. je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vložna številka 10981500.

 

GENERALI zavarovalnica d.d. je del širše zavarovalniške Skupine Generali in je kot taka zavezana k spoštovanju pravil nadrejene družbe, ob upoštevanju in spoštovanju nacionalne zakonodaje, podzakonskih aktov, internih aktov in drugih predpisov, ki jo zavezujejo.

 

 

Povezane družbe

Ambulanta ZDRAVJE d.o.o.

Zavarovalnica želi vplivati na razvoj zavarovalnega trga pogodbenih zdravstvenih in drugih osebnih zavarovanj v Sloveniji. Z ustanovitvijo in zagonom podjetja »Ambulanta ZDRAVJE d. o. o.« je bila omogočena vzpostavitev želenih razlikovalnih prednosti kar zavarovalnici omogoča partnersko sodelovanje z lastnim izvajalcem zdravstvenih storitev, Ambulanto ZDRAVJE.

Temelj vizije in poslovne strategije Ambulante ZDRAVJE je ponuditi zavarovancem kvalitetne zdravstvene storitve, v čim krajšem času in ko jih potrebujejo. Ambulanta ZDRAVJE deluje v 2 poslovnih enotah, v Ljubljani in v Kopru, kjer izvaja dejavnosti splošne kirurgije, dermatologije, ortopedija ter RTG in UZ diagnostike. Z vzpostavitvijo lastne ambulante so zavarovanci obravnavani po vnaprej dogovorjenih procesih v roku 7-14 dni . Več na www.ambulanta-zdravje.si.

LEV Registracija d.o.o.

Družba LEV Registracija d.o.o. je bila ustanovljena leta 2014 z namenom povečanja nivoja storitev za stranke Generali zavarovalnice d.d., in sicer z omogočanjem lažje, hitrejše in s tem potrošniku prijaznejše poti do pridobitve in ureditve vseh potrebnih dokumentov in postopkov v zvezi z zavarovanjem in registracijo vozil. Družba ima razvejano poslovno mrežo v Sloveniji, ki je sestavljena iz osmih poslovnih enot na katerih strankam ponujajo storitve oziroma postopke v zvezi z registracijo motornih in priklopnih vozil.