Aktualno

OBVESTILO ZA VLAGATELJE V SKLADE DODATNEObvestilo za vlagatelje v sklade dodatnega pokojninskega zavarovanja KPS Leon 2 in pokojninsko varčevanje ASGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA KPS LEON 2 IN POKOJNINSKO VARČEVANJE AS


14.01.2022

Vlagatelje v sklade dodatnega pokojninskega zavarovanja obveščamo o zakonskih zahtevah za leto 2022.ZAKONSKE ZAHTEVE ZA LETO 2022

V letu 2022 se bo starostna pokojnina za 40 let pokojninske dobe odmerila od pokojninske osnove v višini 63,5 odstotka za ženske in 61,5 odstotka za moške. Več informacij na zpiz.si.

Znesek vplačil kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki ga za posameznega zavarovanca  ̶  člana v letu 2022 plača delodajalec, ne sme biti nižji od 338,02 evra letno, tj. 28,17 evra mesečno. Podrobnosti o dodatnem pokojninskem zavarovanju so dostopne na portalu gov.si.

Najvišji znesek vplačane premije v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki šteje v davčno olajšavo, se v letu 2022 ne spreminja. V veljavi ostaja omejitev 5,844 odstotka letne bruto plače zaposlenega in ne več kot 2.819,09 evra letno.

Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2022.

Enostaven in hiter dostop do vaših podatkov po pokojninskih načrtih KPS LEON 2 in Pokojninskega varčevanja AS je mogoč prek spletnega portala Moj Generali.

Registracija na Moj Generali
Prijava v Moj Generali