Aktualno

Obvestilo za varčevalce v pokojninskih skladih KPS LEON 2 in Pokojninsko varčevanje AS


28.12.2022

Varčevalce v skladih dodatnega pokojninskega zavarovanja obveščamo o zakonskih zahtevah za leto 2023.Zakonske zahteve za leto 2023

ZPIZ je objavil, da se bo v letu 2023 starostna pokojnina za 40 let dopolnjene pokojninske dobe odmerila od pokojninske osnove v višini 63,5 odstotka za zavarovance in zavarovanke. Podrobnosti na spletni strani ZPIZa.

MDDSZ je objavilo, da znesek vplačil kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki ga za posameznega zavarovanca  ̶  člana v letu 2023 plača delodajalec, ne sme biti nižji od 345,12 evra letno, tj. 28,76 evra mesečno. Podrobnosti na spletni strani vlade.

FURS je decembra 2022 objavil, da se najvišji znesek vplačane premije v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki šteje v davčno olajšavo, v letu 2023 ne spreminja. V veljavi ostaja omejitev 5,844 odstotka letne bruto plače zaposlenega in ne več kot 2.903,66 evra letno.

Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2023

Enostaven in hiter dostop do vaših podatkov po pokojninskih načrtih KPS LEON 2 in Pokojninskega varčevanja AS je mogoč prek spletnega portala Moj Generali. 

Dostop do Moj Generali