Aktualno

Obvestilo o rednih sejah pokojninskih odborov


23.06.2023

Junija 2023 sta se na rednih sejah sestala odbor Krovnega pokojninskega sklada LEON 2 in odbor Skupine kritnih skladov Pokojninsko varčevanje AS in Kritnega sklada z zajamčenim donosom po PN-A01.Dne 15. junija 2023 je potekala 7. redna seja odbora Skupine kritnih skladov Pokojninskega varčevanja AS in Kritnega sklada z zajamčenim donosom po PN-A01.
Prisotni so bili člani odbora, predstavniki Generali zavarovalnice in predstavniki Generali Investments, d. o. o. Slovenija.
Predstavniki strokovne službe zavarovalnice so celostno predstavili poslovanje kritnih skladov in člane odbora seznanili tudi z:

 • revidiranim Letnim poročilom Kritnega sklada z zajamčenim donosom po PN-A01 za leto 2022 in poročilom revizorja; 
 • revidiranim Letnim poročilom kritnih skladov in Skupine kritnih skladov Pokojninskega varčevanja AS za leto 2022 in poročilom revizorja;
 • Poročilom upravljavca o uspešnosti poslovanja kritnih skladov na doseženo donosnost in glede na doseženo donosnost v primerjavi z drugimi izvajalci za leto 2022;
 • Poročilom upravljavca o upravljanju tveganj, ki so jim bili kritni skladi izpostavljeni v letu 2022 na dan 30. 12. 2022;
 • Poročilom upravljavca o pritožbah v zvezi z delovanjem Skupine kritnih skladov Pokojninskega varčevanja AS in Kritnega sklada z zajamčenim donosom po PN-A01 za leto 2022;
 • Poročilom upravljavca o poročanju članom Skupine kritnih skladov Pokojninskega varčevanja AS in Kritnega sklada z zajamčenim donosom po PN-A01 za leto 2022;
 • tekočim poslovanjem na podlagi Poročila za odbor Skupine kritnih skladov Pokojninskega varčevanja AS in Kritnega sklada z zajamčenim donosom po PN-A01 za april 2023.
 • Predstavniki Generali Investments, d. o. o. Slovenija pa so poročali o tem, kako so v letu 2022 upravljali naložbe kritnih skladov in kakšna so predvidevanja na področju naložb za leto 2023.

Člani odbora so soglasno podali pozitivno mnenje k obema revidiranima letnima poročiloma. 
Predstavniki strokovnih služb zavarovalnice so člane odbora seznanili z aktualnimi zadevami na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja in načrti za prihodnje.

Dne 22. junija 2023 je potekala 7. redna seja odbora Krovnega pokojninskega sklada LEON 2. Prisotni so bili člani odbora in predstavniki upravljavca, to sta zavarovalnica GENERALI d. d. in Generali Investments, d. o. o. Slovenija.
Predstavniki strokovne službe zavarovalnice so člane odbora seznanili s sledečimi poročili:

 • revidiranim Letnim poročilom KPS LEON 2 in poročilom revizorja;
 • Poročilom upravljavca o uspešnosti poslovanja podskladov KPS LEON 2 glede na doseženo donosnost in glede na doseženo donosnost v primerjavi z drugimi izvajalci za leto 2022;
 • Poročilom upravljavca o tveganjih, ki so jim bili podskladi KPS LEON 2 izpostavljeni v letu 2022;
 • Poročilom upravljavca o pritožbah v zvezi z delovanjem podskladov KPS LEON 2 za leto 2022;
 • Poročilom upravljavca o poročanju članom podskladov KPS LEON 2 za leto 2022;
 • tekočim poslovanjem na podlagi Poročila za odbor KPS LEON 2 za maj 2023.
 • Predstavniki Generali Investments, d. o. o. Slovenija pa so poročali o tem, kako so v letu 2022 upravljali naložbe podskladov KPS LEON 2.

Tudi člani odbora Krovnega pokojninskega sklada LEON 2 so soglasno podali pozitivno mnenje k zgoraj navedenim poročilom.
Predstavniki strokovnih služb zavarovalnice so člane odbora seznanili z aktualnimi zadevami na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja in načrti za prihodnje.
Revidirana letna poročila si lahko ogledate tukaj.